Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – kroki prowadzące do ratowania przy zatrzymaniu oddychania i krążenia krwi

Ostrzeżenie: udzielania pierwszej pomocy dzieciom powinien dokonywać doświadczony ratownik lub osoba przeszkolona w tym zakresie.

Podstawowe procedury niezwłocznej opieki w przypadku dzieci obejmują szereg czynności w celu przywrócenia skutecznego oddychania i krążenia krwi u dzieci z zatrzymaniem oddychania lub krążenia krwi. Poniższa procedura odnosi się do dzieci (noworodków i niemowląt).


If he/she does not respond, irritate the foot sole by tapping or scratching

1. NALEŻY STWIERDZIĆ STAN ŚWIADOMOŚCI

use your other hand’s fingers to slightly lift the chin

2. UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE

Keep holding the baby’s body and head safety

Wykonaj 3–5 uderzeń w plecy

Place the baby on your forearm with the face up and the head slightly down

Wykonaj 3–5 uciśnięć klatki piersiowej

Check whether the baby is breathing

3. ZAPEWNIJ ODDYCHANIE

Place the end of your index finger and middle finger on the bottom third of the sternum (breastbone)  – approx. 1.5 cm below the connecting line of the nipples

4. ZAPEWNIJ KRĄŻENIE KRWI

5. POŁÓŻ DZIECKO DO USTABILIZOWANEJ POZYCJI

Kiedy należy dzwonić po pogotowie ratunkowe (PR) tel. 999 lub pod numer alarmowy 112

ZAKOŃCZENIE RESUSCYTACJI:

Wykonuj resuscytację, dopóki dziecko nie zacznie wykazywać oznaki życia (spontaniczne oddychanie, puls, ruch), do czasu przyjazdu wykwalifikowanej pomocy lub do całkowitego wyczerpania.

Uwaga: noworodkiem należy rozumieć dziecko od urodzenia do ukończenia 1 miesiąca życia, niemowlęciem – dziecko od 1 miesiąca do 1 roku życia.

Skorzystano z materiałów:

Dystrybutor w Polsce

JABLOTRON ALARMS, a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec n. N.
Czechy

nanny@jablotron.cz

Distribution of Nanny