Monitor Oddechu Nanny jest certyfikowanym wyrobem medycznym

Nanny pomyślnie przeszła badania w niezależnych ośrodkach klinicznych

Codziennie jest używana w szpitalach i na oddziałach położniczych

Nanny to certyfikowany wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi w UE przepisami

Nanny posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; nr Op-4533/2013

certificate certificate certificate

certificate

Dystrybutor w Polsce

JABLOTRON ALARMS, a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec n. N.
Czechy

nanny@jablotron.cz

Distribution of Nanny